× [Bild]

Knut den heliges gåvobrev

Lunds domkyrka började byggas år 1081, och den 21 maj 1085 donerade kung Knut den helige en förmögenhet som la grunden till bygget av domkyrkan. Betydelsen av kung Knut den Heliges gåvobrev för den status Lund fick under medeltidens kan nog inte överskattas. Det lade inte bara grunden till bygget av Lunds domkyrka, utan också till ett domkapitel med nio kaniker, samt en domskola som finns kvar än idag som Katedralskolan i Lund. Det hade troligen också stor betydelse för att Lund 1103 blev ärkebiskopssäte för hela det kristna Skandinavien och gjorde att Lund blev en kyrkostad med 22 kyrkor och 4 kloster.

De första raderna i kung Knut den Heliges gåvobrev

"I den heliga och odelbara Treenigheten, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vi önskar att alla i Kristus trogna skall veta hur jag, Knut, fjärde son till kung Magnus [Svend Estridsen], efter att ha ärvt riket av min fader har doterat den helige Laurentius visserligen ännu ej fullbordade kyrka i Lund ...
...
handlagt i Lund den 21 maj 1085"

Man ser de två första sidorna ur gåvobrevet i bilden nedan. Det är dock inte originalet, eftersom det är försvunnet, utan en senare gjord avskrift som numer finns på Universitetsbiblioteket i Lund. Som citatet ovan visar så nämner kungen den "visserligen ännu ej fullbordade kyrkan" i gåvobrevet. I en notis från 1081 i Lunds domkapitels minnesbok Necrologium Lundense, som också finns hos Universitetsbiblioteket i Lund, står det att Knut den Helige grundlagt bygget av en ny kyrka i Lund det året. Det har länge antagits att det handlar om en kyrka som varit föregångare till Lunds domkyrka och som fanns på samma plats innan domkyrkan byggdes där. Numera tror man istället att det handlar om Lunds domkyrka som alltså började byggas på initiativ av kung Knut den helige år 1081.

I gåvobrevet nämns också "prosten och de övriga bröder som på denna plats tjänar Gud". Vilka bröder det kan ha syftat på har länge varit föremål för diskussion. Numera tror man att det tidigare kan ha funnits något slags klosterverksamhet där Lunds domkyrka finns nu, vars byggnad revs först sedan kryptan till Lunds domkyrka invigts den 30 juni 1123. Man kan läsa mer om den förmodade klosterverksamheten i vår besöksguide om Klosterbyggnaden under Lunds domkyrka.

De två första sidorna ur kung Knut den Heliges gåvobrev De två första sidorna ur kung Knut den Heliges gåvobrev.